My Board

Tam Versiyon: Süleyman Mührü - Mührü Süleyman
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Hz.Süleyman Mührü veya Mührü Süleyman, peygamber Hz.Süleyman'a isnat edilen mucizevi bir mühürdür. Hz.Süleyman bu mührü yüzük olarak kullanmıştır.Yüzüğün üzerinde birbirine geçmiş biri ters bir düz iki üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Mührün orijinal hali tam olarak bilinmese de altı köşeli olan bu sembol günümüzde mührü Süleyman olarak kabul edilmiştir.
 
Hz.Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir. Bu yüzüğün göğün ve yerin birleşimini işaret ettiğine inanılır. Aynı zamanda hem maddi hem manevi bütünlüğü de temsil eder. Bu sembol tarih boyunca İslam dünyasında muhtelif yerlere işlenerek tılsım olarak kullanılmıştır. Özellikle geçmişte Müslümanlar tarafından kullanılmış Rahmani bir simgedir. Hz.Süleyman mührünün cennetten gelme olduğuna inanılır. Cebrail tarafından Allah'ın emri ile önce Hz Davud'a getirilmiştir. Hz Davud İsrail oğullarından bir peygamber ve hükümdar idi. O, oğullarına on hikmetli soru sordu. Cevapları yalnızca Hz Süleyman verebildi ve böylece Hz Süleyman Yüzüğü babadan oğla intikal etmiş oldu.
 
Hz.Süleyman mührü duasını sadece belli kimselerin ve meleklerin bildiği ism-i azam duası bulunmaktadır. Bu sebeple Süleyman peygambere Kur'an'da da yazdığı üzere kimseye nasip olmayacak bir saltanat bahşedilmiştir. Cinlere, rüzgarlara ve hayvanlara dahi hükmedebilmiştir. Bu sayede çok güçlü bir hükümdar-peygamber olmuştur.
 
Semavi dinler tarafından da kutsal kabul edilen Hz Süleyman mührü Müslümanlar arasında Hatem-i Süleyman olarak da anılır. Hristiyan ve Yahudiler tarafından ise Davud Yıldızı (Seal of David) olarak da bilinir. Hz Süleyman'ın İsrail oğullarından olması ve mührün Yahudiler nezdinde de büyük önemi olması İsrail devleti bayrağında yer alma sebebidir.Özellikle yakın zamanda İsrail devletinin kurulması ve gelişmesi ile altı köşeli bu mühür İsrail ile özdeşleştirilmiştir.
 
Günümüzde Müslümanlar, Hz Süleyman'ın mührüne geçmişte olduğu kadar değer vermemekte ve doğrudan Yahudilik ile bağdaştırmaktadır. Oysa ki Osmanlı Devleti gibi bir mübarek bir İslam devletinde Hz Süleyman'ın mührünün kullanımından çekince duyulmamıştır. Örneğin, döneminin en önemli deniz adamı Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında bu mühür vardır. Karamanoğlu Beyliği'nin sancağında aynı mühür kullanılmıştır. Yine aynı şekilde İstanbul'da ve Anadolu'da Osmanlı ve Selçuklu'ya ait camiler, sikkeler, konaklar, sancaklar ve anıtlarda Hz Süleyman mührünü görebiliriz.
 
Mührü Süleyman'ın yüzük ve kolye gibi vücutta taşınmasındaki sebep Allah'ın Hz Süleyman'a bahşettiği gibi güç ve varlığa bir nebze de olsa nail olunacağı inancıdır. Hz.Süleyman mührünün taşınması yüzük ve kolye gibi takılarda kullanılması hususunda ise bir peygamberin nişanesini üzerinde bulundurmanın hiçbir beis taşımadığını söyleyebiliriz. Aksine sevgi ve bağımlılığı gösterir; hal ve hareketlere çeki düzen verilmesi hususunda kişiyi dikkatli olmaya sevk eder. Ancak temiz ve titiz bir şekilde kullanmak ise en uygun davranıştır.
 
Kaynak: https://www.osmanlipazar.com/kisiye-ozel-muhru-suleyman